Подготвителни групи

В СГК “Левски Спартак” развиваме спортната гимнастика като масов спорт, в който могат да се включат деца от всички възрасти (от 4 до 17г.) Гимнастиката развива различни физически качества като сила, бързина, гъвкавост, ловкост, издръжливост. Възпитава смелост, решителност и позволява разнообразни умения за ориентиране в неочаквано създадена обстановка. Гимнастическите упражнения допринасят за развитието на двигателния апарат и усъвършенстването на неговите функции.